насъщ

насъщ
прил. - необходим, насъщен, належащ, наложителен, бърз, неотложен, жизнен, без който не може
прил. - ежедневен, всекидневен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • актуален — прил. нов, настоящ, навременен, съвременен, модерен прил. предстоящ, неотлагателен, належащ, наложителен, насъщен, насъщ, действителен прил. злободневен, текущ, злоба на деня, животрептящ прил. важен, съществен …   Български синонимен речник

  • витален — прил. жизнен, насъщ, необходим, наложителен …   Български синонимен речник

  • ежедневен — прил. всекидневен, постоянен, чест, редовен прил. насъщ, необходим …   Български синонимен речник

  • жизнен — прил. жив, здрав, витален, живителен, жизнеспособен, здравословен, жизнерадостен прил. житейски, от живота прил. наложителен, насъщ, належащ, важен, необходим, неотложен, трептящ, крайно необходим, актуален прил. буден, енергичен прил. бърз,… …   Български синонимен речник

  • задължителен — прил. наложителен, необходим, нужен, насъщ, належащ, неотложен прил. обезателен, безусловен, абсолютен, по дълг, по задължение, по заповед, по принуда, по длъжност, безпрекословен прил. насилствен, принудителен, наложен, принуден …   Български синонимен речник

  • злободневен — прил. актуален, насъщ, текущ, навременен, назрял прил. важен, съществен …   Български синонимен речник

  • назрял — прил. зрял, развит прил. готов, напреднал, приготвен, подготвен прил. навременен, актуален, насъщ, удобен, узрял …   Български синонимен речник

  • належащ — прил. наложителен, обезателен, задължителен, важен, необходим, нужен, потребен, насъщ, настоящ, неотменен, неизбежен, неминуем, фатален прил. бърз, спешен, незабавен, немедлен, неотлагаем, неотложен прил. срочен прил. от първа необходимост …   Български синонимен речник

  • наложителен — прил. належащ, обезателен, задължителен, важен, необходим, нужен, потребен, насъщ, настоящ, неотменен, неизбежен, неминуем, фатален прил. бърз, спешен, незабавен, немедлен, неотлагаем, неотложен …   Български синонимен речник

  • настоящ — прил. сегашен, насъщ, текущ, съвременен, актуален, днешен прил. истински, действителен прил. реален, конкретен, фактически, съществуващ …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”